С грижа за нашите деца

„С грижа за нашите деца“ е проект на сдружение „Екомисия 21 век“, с основна цел социализация на децата и младежите от Дома за юноши и Дома за девойки в град Ловеч, чрез придобиване на знания за обществото, околната среда и развитието.

Конкретни цели на проекта :

  •  Обучение по основни екологични теми на младежи и девойки от двата  ДОВДЛРГ  в Ловеч и осъществяване на практически наблюдения по темите.
  •  Професионално ориентиране на младежи и девойки от двата  ДОВДЛРГ  в Ловеч.
  •  Въвличане на младежите от двата ДОВДЛРГ в гр.Ловеч в процесите на вземане на решения и изграждане на умения за планиране и реализиране на дейности в рамките на проекта.

Резултати:

  •  Оборудвани 2бр видеозали в двата  ДОВДЛРГ  в Ловеч с телевизор, видео и 10бр. екологични видеофилми, екологична литература и абонамент за специализирано издание по цветарство.
  •  Обучени по основни екологични теми минимум младежи и девойки от двата  ДОВДЛРГ  в Ловеч.
  •  Организирани серия от посещения и наблюдения във фирми, организации, крайградски парк и др. за наблюдение на природни и екологични процеси.
  •  Проведено професионално ориентиране на  20 младежи и девойки от двата  ДОВДЛРГ  в Ловеч съвместно с ДБТ-Ловеч.
  •  Изградени 2бр. цветни пространства пред двата  ДОВДЛРГ  в Ловеч, съвместно с младежи-доброволци, местни НПО и фирми, които ще бъдат поддържани от децата от домовете.
  •  Изградени умения за участие в планиране и реализиране на проектни дейности от страна на младежите от двата Дома.
  •  Изградени устойчиви партньорски отношения на ръководствата на двата  ДОВДЛРГ  в Ловеч с представителите на местната власт, НПО, бизнес и медии за подобряване на условията в двата дома.