Скрито съкровище

През периода септември 2004 до декември 2005 година бе реализиран проекта „Скрито съкровище“ от сдружение „Екомисия 21 век“ с финансовата подкрепа на Корпус на мира-България.
Целта на проекта бе, да бъде повишена осведомеността на гражданите на град Ловеч  по отношение на отпадъците и в частност хартията и да бъде стартирана на програма за разделно събиране на хартия в институции и бизнес офиси.
Конкретни резултати от проекта :

  •  Проведена кампания за популяризиране на разделното събиране, като начин за преодоляване на проблема с битовите отпадъци в съвременния индустриален свят.
  •  Създадени писмени и рекламни материали, посветени на разделното събиране на хартия - листовки 2бр., стикери - 2бр.
  •  Създадена организация за разделно събиране на хартия в институции и бизнес офиси в град Ловеч с участието на: Община Ловеч, Рекламна къща “Дъга”, Първа инвестиционна банка - Ловеч, Ловешки окръжен съд, Данъчна служба - Ловеч, Инспекция по труда - Ловеч, сдружение “Екомисия 21 век”.