Училището е за всички

Проект „Училището е за всички” 2004 година

 Сдружение „Екомисия 21 век“ съвместно с „Националния алианс за работа с доброволци“ град  Пловдив работиха по проекта „Училището е за всички“. Фокусирането на общественото внимание към проблема с отпадащите от училище деца бе главната цел на проекта .Чрез плануваната еднодневна акция, включвайки в екип доброволци и представители на учителски колективи, ръководители на съответните училища беше привлечено общественото внимание към всички необхванати в училище деца от 1 до 8 клас на територията на Община Ловеч, по-голямата част от които са от малцинствен произход.

Постигнатите резултати от дейностите по проекта „Училището е за всеки“:

  •  Повишена информираност на обществеността на град Ловеч и общината за един от най-наболелите проблеми на българското образование.
  •  Мотивирани деца и младежи за необходимостта от посещение на училището и придобиването на необходимите за всеки съвременен човек знания - около 60 души.
  •  Популяризирането на доброволческия труд в акцията - участие на 15бр. доброволци.
  •  Отпечатани писмени материали (листовки) - 500бр.
  •  Отпечатани материали / статии /, популяризиращи акцията - 2 бр.
  •  Подобряване на взаимодействието на  НПО с образователните структури в Община Ловеч.