Зелен месец в ловеч

Проект „Зелен месец в Ловеч” 2005 година

„Зелен месец в Ловеч“- проект на сдружение „Екомисия 21 век“,  финансиран от Корпус на мира-България в периода от март 2005 до май 2005 година. Проекта имаше за цел да промени  ценностната система и поведението на младите хора от град Ловеч по отношение на околната среда.

Резултатите от проекта:

  •  Създадени писмени и рекламни материали - плакат, листовка.
  •  Осъществени дейности в рамките на 5бр. тематични седмици, посветени на елементи на околната среда: Седмица на водата, Седмица на вятъра, Седмица на огъня, Седмица на планетата Земя, Седмица на биоразнообразието.
  •  Реализирани 5бр. презентации на експерти по екологични теми с участието на над 120 деца и младежи от 5 ловешки училища.
  •  Реализирани конкретни дейности за опазване на околаната среда на местно ниво: акция за почистване на замърсен участък в кв.Вароша, засаждане на цветя и храсти в двора на Младежки център, изработка и поставяне на къщички за птички в алеята Башбунар, изработка и демонстрация на хвърчила на пл.Тодор Кирков, гр.Ловеч и др.