Залесяване край село Йоглав, Община Ловеч

imgp6340.jpg imgp6350.jpg

На 16 ноември 2007г. над 50 души участваха в залесяването в близост до предпазната дига на река Осъм – жители на село Йоглав, начело с кмета на селото г-жа Ценка Дойчева, служители на дирекция „Гражданска защита“, Област Ловеч, заедно с директора на службата г-н Иван Чоканов, директора на Държавно лесничейство – Ловеч, г-н Станимир Пенчев и служители на лесничейството, членове и доброволци на сдружение „Екомисия 21 век“ и др.

Засаждането на фиданките от бяла върба и бяла топола стана възможно благодарение на фондация „Екообщност“, която подкрепи осъществяването на идеята в рамките на програма „Защита от наводнения 2007“. Участниците в събитието споделиха:

„ По време на залесяването чувствах, че върша дейност, която ще бъде полезна както за реката и укрепването на брега, така и за възстановяването на природните дадености и зелени площи, които е имало в миналото в региона, без те да пречат на оттока на реката. Това мероприятие ще реши ерозионните процеси в този участък на реката и ще създаде възможност още дълго време дигата да изпълнява своите защитни функции на предпазно съоръжение от високи речни води.“

Иван Чоканов, директор на дирекция „Гражданска защита“, Област Ловеч.

„Преди залесяването се чувствах отговорна и загрижена, но по време на самото залесяване бях щастлива, че много хора от Йоглав се отзоваха на доброволни начала и участваха активно в инициативата. Изненада ме и факта, че участваха много млади хора от Екомисия, от Държавно лесничейство и от Гражданска защита и бяха изключително организирани и сериозни по време на залесяването. Сега се чувствам още по-отговорна, защото трябва да опазим това, което направихме, но и да продължим в тази посока с мисъл за идните поколения и околната среда.“

Ценка Дойчева, кмет на село Йоглав

„Никога не съм участвала в залесяване и затова, когато отидохме на терена и видях колко много хора има се зарадвах, че ще има кой да помогне. Всичко мина много добре и всички участници бяха много доволни, а и времето беше хубаво и не валеше. Чувствах се удовлетворена от това, че съм засадила дърво и бих го правила и занапред, защото това доставя истинско удоволствие, Теодора Стефанова, гр.Ловеч. „По време на залесяването се чувствах много удовлетворена от това, че върша нещо полезно за околната среда, понеже забързани в ежедневието си хората по принцип забравят за природата и че трябва да полагаме грижи за нея. Природата е богатство и ние трябва да се стремим да го запазим. Чувствах се много горда, че успях да посадя дръвче. Не на последно място бях много радостна от мисълта, че след години това място ще бъде още по-красиво и изпълнено с живот“

Таня Тодорова, гр.Ловеч.

„Радвам се, че участвах в залесяването край село Йоглав - там, до река Осъм, поставихме дръвчета във вече приготвени дупки. Никога не съм правила такива неща и беше доста интересно да се науча. С помощта на експертите, които присъстваха се научих не само как да подготвям дръвчета за залесяването, но научих и целта на събитието - с повече дървета до реката, риска от ерозия и от наводнение е по-малко понеже корените правят по-силен брега на реката. Освен това което научих, също бях много щастлива да работя с другите хора, ни помогнаха- много хора от Ловеч и от село Йоглав. Имахме и късмет с времето - валеше дъжд ден преди това, но нямаше по време на залесяването. А ден след това, валеше отново дъжд и това беше много полезно за дръвчетата, които бяха полети. Чувствам се доволна че участвах в такава полезна инициатива. Добре е да знам, че има такива активни хора, които работят по важната тема за опазването на околната среда.“

Сара Ръшинг, доброволец Корпус на мира-България