Обучение за младежи на 17.10-18.10 в гр. Априлци

IMG_1819.jpg

На 17.11-18.11.07г. сдружение „Екомисия 21 век“ организира двудневно обучение за младежи в хотел „Мара Гидик“ - гр. Априлци. Участници в обучението ще бъдат младежи от градовете Ловеч, Луковит и Тетевен.

Основните теми на обучението са:

  • Роля на доброволците при осъществяване на младежки инициативи.

  • Какво означава да бъдеш доброволец, мотивация на доброволците;
  • Взаимодействие, сътрудничество и партньорство на доброволците с местните общности: местна власт, институции, граждани и др.
  • Изследване на потребностите на младежката общност – анкетиране, срещи, дискусии.

  • Умения за практическо провеждане на еднодневни активности – умения за работа в екип, общуване.

  • Планирането на младежки инициативи: основни понятия на проектния цикъл: описание на проблема, цел, целева група, дейности, резултати, мониторинг и оценка. Разработване на конкретни младежки инициативи в малки групи.