Центърът за работа с доброволци към «Екомисия 21 век» набира нови доброволци!

От 1 ноември 2007г. Центърът за работа с доброволци набира нови младежи-доброволци.

Центърът предлага:

 • Нови възможности за работа в екип

 • Принос към определена кауза

 • Нови връзки и нови приятелства

 • Организиране на акции

 • Обучения на нови доброволци

 • Участие в лагери

 • Развитие на нови умения

 • Чувство за принадлежност

 • Обществено признание

 • Професионално ориентиране

 • Лично удоволствие

 • Купон !!!

Желаещите могат да получат повече информация от координатора на Центъра за работа с доброволци-Ловеч, г-жа Олга Димитрова на тел. 068 603 834 или на място в сградата на Младежки център – Ловеч, кв.Вароша, в двора на ЦДГ «Мария Сиркова».