Откриване на три нови местни центъра за работа с доброволци

На 09.10.07 г. бяха подписани договори с три нови местни доброволчески центъра в Ловеч, Луковит и Тетевен, които стават част от националната мрежа на НАРД-Пловдив, подпомагани от Регионалният център за работа с доброволци-Ловеч с домакинстваща организация сдружение «Екомисия 21 век». В гр. Ловеч новият местен Център за работа с доброволци /ЦРД/ ще се помещава в Регионална библиотека «Проф. Беню Цонев»; в гр. Луковит Центърът за работа с доброволци ще се домакинства от СОУ «Алеко Константинов», а в гр.Тетевен в ЦРД ще се намира в Народно читалище «Съгласие». Пожелаваме успешна и ползотворна работа на новите центрове и техните доброволци!