Месечен информационен бюлетин, февруари, 2017година

СЪДЪРЖАНИЕ:
НОВИНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“
КОНКУРСИ, СТИПЕНДИИ,
СТАЖОВЕ

НОВИНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“

- Детски лагер – тема „Свети Валентин“
За повече информация - http://www.ecomission21.com/?q=node/740
- Сдружение „Екомисия 21 век“ набира участници за международен
обмен
Във връзка с международен младежки обмен по проект „ ART FOR
ENVIRONMENT“
сдружение „Екомисия 21 век“ набира участници. Обменът ще се проведе в
периода между 08 -22.05.2017 г. в град Калиманещи, Румъния.

ДЕТСКИ ЛАГЕР – ТЕМА „СВЕТИ ВАЛЕНТИН“ - ПРОГРАМА

MONDAY (6th of February)
ПОНЕДЕЛНИК – 6 ФЕВРУАРИ

10:00 Page coloring - Оцветяване
10:30 Get-to-know games – Игри за запознанство
11:00 Valentine's cards – Изработване на валентинки - картички
12:00 Snowman building in the garden – Игра със сняг в градината
12:30 Active game outside – Игри навън
13:00 Small crafts from paper – „Малки неща от хартия“
14:00 Bye-bye, till tomorrow – Изпращане на децата

TUESDAY (7th of February)
ВТОРНИК – 7 ФЕВРУАРИ

10:00 Page coloring - Оцветяване
10:30 Get-to-know games – Игри за запознанство
11:00 Magic moment in the Kitchen – Вълшебни моменти в кухнята
12:00 Small walk to the fortress – Разходка до крепостта
13:00 Game with balloon – Игра с балон
13:30 Heart workshop: origami, on stick – Уъркшоп – изработване на оригами

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – ЛОВЕЧ, февруари 2017г.

Проект „МИКЦ на колела -2“
договор № 25-00-36/16.12.2016г.
Календар за февруари 2017 год
.

01.02.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Младежки работник» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
02.02.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Психолог» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
03.02.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Обучения» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
06.02.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
07.02.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и ориентиране» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч

Творилница - един по-различен начин за изразяване на детските емоции

Цветелина Петрова, ръководител Творилница: Клуб „ Творилница” е създаден по проект „ Неформалното образование в училище като средство за социализацията на ромските деца”. В него са включени ученици от начален етап на ОУ „ Неофит Рилски”с. Дерманци.

Целта е да се подобрят познавателните способности, креативното мислене и детското развитие като цяло на учениците чрез запознаване с различни техники за декорация и изработване на предмети от природни и отпадъчни материали.

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“ – ЛОВЕЧ, януари 2017г.

03.01.2017 г. / 15.00 ч. - Среща с експерт «Кариерно развитие и ориентиране» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
03.01.2017 г. / 15.30 ч. - Университет за възрастни – Информационни технологии
04.01.2017 г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Английски език
04.01.2017 г. / 15.00 ч. - Среща с експерт «Младежки работник» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
04.01.2017 г. / 16.30 ч. - Университет за възрастни – Фитнес
05.01.2017 г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Немски език
05.01.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Психолог» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
05.01.2017 г. / 15.00 ч. - Арт ателие „Сръчни ръце“ – място на провеждане – МИКЦ – Ловеч
06.01.2017 г./ 15.00 ч. - Среща на младежите доброволци – място на провеждане – МИКЦ

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – ЛОВЕЧ, януари 2017г.

03.01.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и ориентиране» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
04.01.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Младежки работник» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
05.01.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Психолог» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
06.01.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Обучения» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
09.01.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
10.01.2017 г. / 15.00 ч. - Групова консултация на експерт «Кариерно развитие и ориентиране» на тема “CV и мотивационно писмо” - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч

График на консултациите в Младежки информационно - консултански център-Ловеч

Ден от месеца:
Понеделник - Информационни услуги Десислава Димитрова от 15.00 – 17.00ч. email: dessita1978@abv.bg
Вторник- Кариерно развитие и ориентиране Мая Капелова от15.00 – 17.00ч
email: maia_ik@abv.bg
Сряда- Младежки работник Иванка Цветкова от 15.00 – 17.00ч.
email: vanchetotsvetkova@abv.bg
Четвъртък- Психолог Събина Христова от 15.00 – 17.00ч. email: sabina_hristova@abv.bg 
Петък -Обучения Рена Керезова 15.00 – 17.00ч. email: kerezova@abv.bg Консултациите са безплатни.

Театрално студио „Диаманти“

Даниел Симеонов, ръководител на театрално студио „Диаманти:
Изминаха няколко пълни с емоции, забавления и всякакви виртуални и сценични пътешествия месеца от съществуването на театрално студио „Диаманти“ към ОУ „Неофит Рилски“, с Дерманци. Името на трупата дойде спонтанно, по време на една наша импровизационна игра. Всички деца решиха единодушно, че тяхната малка, амбициозна и много талантлива група от тринайсет звезди трябва да се нарекат така, защото те са като скъпоценни камъни, които все още не са шлифовани за голямата сцена, която ги очаква.

Позитивен модел за социализация на деца от различни етноси в Дерманци

От септември, 2016 година сдружение Екомисия 21 век е партньор в реализацията на проект „Неформалното образование в училище като средство за социализацията на ромските деца”. По проекта бяха създадени театрално студио, творилница с екологични послания и спортен клуб "Шампион".
Ето какво споделя Маргарита Калчева, ръководител на спортния клуб и учител в ОУ "Неофит Рилски", с. Дерманци:

Екомисия набира участници за младежки обмен в Румъния

Във връзка с международен младежки обмен по проект „ ART FOR ENVIRONMENT“
сдружение „Екомисия 21 век“ набира участници. Обменът ще се проведе в периода между 08 -22.05.2017 г. в град Калиманещи, Румъния.

Кратка информация:
Участниците от шест Европейски страни: Гърция, България, Португалия, Словения, Италия и Румъния ще допринесат за популяризиране на идеята за изграждане на устойчива връзка между природата и младите хора. Специфичните цели на обмена са:
- Интерпретация на природата като цяло и образование на младите хора за
проблеми на околната среда
- Преразглеждане на отношенията между младите хора и природата, предлагане на нови начини за съжителство

Syndicate content