Проект "Макар и различни, всички сме равни"

    Сдружение ”Екомисия 21 век”, Ловеч получи одобрение от Националната агенция по Програма «Младежта в действие» на Европейската комисия за осъществяване на проект «Макар и различни всички сме равни». Проектът ще се реализира в периода януари-юни 2008г.

Ловешките села с идеи за запазване на природните ресурси

Сдружение “Екомисия 21 век” в партньорство с Община Ловеч, сдружение „Знание“ и Сдружението за насърчаване на икономическото развитие на Област Ловеч работи по осъществяването на проект

„Реката, която ни свързва/Надолу по течението“, финансиран от холандската фондация „Милеоконтакт“ и обхваща шест села по поречието на река Осъм: Добродан, Лешница, Казачево, Умаревци, Йоглав и Александрово. Във всяко от тези села работи група, която включва активни хора, желаещи да направят нещо за развитието на своето за село. От началото на проекта през ноември 2007г. са проведени общо 18бр. срещи на местните работни групи- по три срещи във всяко от селата с участието на представители на  Екомисия 21 век, Знание, СНИР.

Младежки информационно-консултантски център - Ловеч

В края на отминалата година, на 27 декември 2007г. председателят на ДАМС, г-жа Весела Лечева на официална церемония връчи договорите на новосъздадените 22бр. младежки информационно-консултантски центрове в областните градове на България. Г-жа Лечева благодари на всички организации за изявеното желание за партньорство с ДАМС в изпълнението на една отговорна мисия – създаването на първите младежки информационно-консултантски центрове в България. Центровете са създадени в изпълнение на Националната програма “Младежки информационно – консултантски центрове”2007 –2010 на Правителството на Република България.

Весела Коледа и щастлива Нова 2008 година !

ekomisia_kartichka.jpg                   Chestita Nova_2008.jpg

Борса на свободното време, Ловеч 2007

 

img_0017.jpgimg_0019.jpgimg_0051.jpg

Борсата на свободното време, Ловеч 2007 е второто по рода си изложение в Ловеч, като надеждата на организаторите е то да се превърне в традиция. Събитието през 2007г. стана възможно благодарение на подкрепата на Министерството на финансите на Република България в рамките на проект „Младежки информационен прозорец“ на сдружение „Екомисия 21 век“.

Борса на свободното време

     Борса на свободното време с участието на организации и институции, предлагащи услуги за свободното време на младите хора от град Ловеч и региона ще се проведе на 12.12.2007 година от 13.30 в зала 109 на Дом “Преслав”.

Доброволческите програми - начин за социализация на младите хора

    Пълноценното участие в обществения живот е гаранция за социална интеграция на младият човек, а участието на младите хора в обществения живот, повишава тяхната мотивация за личностно изграждане и пълноценно развитие, обществено признание и самочувствие на пълноправни граждани, истинско научаване на гражданските права и задължения, както и прилагане на демокрация на практика. Преходът от традиционно към модерно общество и изграждането на нова социална структура и културен модел включват в себе си като основен елемент зараждането и утвърждаването на доброволни граждански инициативи. 

Национална инициатива „Дарете час“ в Ловеч

  

imgp6659.jpg

 Регионалният център за работа с доброволци към сдружение „Екомисия 21 век“, Ловеч организира поредица от прояви, насочени към подкрепа на хората от третата възраст в региона. Целта на ежегодно провежданата инициатива „Дарете час“ през 2007г. бе да бъдат привлечени възможно най-голям брой доброволци от мрежата ЦРД на НАРД, техните семейства, приятели и граждани, които да дарят един час от свободното си време в името на общественополезна кауза, в частност – подобряване качеството на живот на хората от третата възраст.

Залесяване край село Йоглав, Община Ловеч

imgp6340.jpg imgp6350.jpg

На 16 ноември 2007г. над 50 души участваха в залесяването в близост до предпазната дига на река Осъм – жители на село Йоглав, начело с кмета на селото г-жа Ценка Дойчева, служители на дирекция „Гражданска защита“, Област Ловеч, заедно с директора на службата г-н Иван Чоканов, директора на Държавно лесничейство – Ловеч, г-н Станимир Пенчев и служители на лесничейството, членове и доброволци на сдружение „Екомисия 21 век“ и др.

Засаждането на фиданките от бяла върба и бяла топола стана възможно благодарение на фондация „Екообщност“, която подкрепи осъществяването на идеята в рамките на програма „Защита от наводнения 2007“.

Syndicate content