Програма "Голям Брат/Голяма сестра" в Ловеч

  В град Ловеч през м. октомври 2007год. стартира Програмата „Голям Брат/Голяма Сестра”.  Сдружение „Екомисия 21 век” работи по нея в партньорство с ДОДЛРГ „Параскева Нейкова“. Целта на проекта е напасване на двойки от дете и по-голям доброволец, който става негов  приятел и съветник.

Проект “Българските младежи карат колела за околната среда“

imgp7115.jpg

Сдружение ”Екомисия 21 век”, Ловеч получи одобрението на Програма „Партньорство“ на Корпус на мира за осъществяване на проект „Българските младежи карат колела за околната среда“. Идеята за проекта възникна през април 2007г., когато младежи-доброволци на сдружение „Екомисия 21 век“ проведоха улична акция по повод 22 април–Ден на планетата Земя. На тази акция доброволците анкетираха хората от Ловеч, като им зададоха въпроса „Какво искате и какво можете да направите за околната среда във вашата улица, квартал, град?”. След като събраха нужната информация те я обработиха  и  стигнаха до извода, че гражданите са загрижени от увеличаващият се автомобилен трафик и последствията за околната среда и здравето на хората; нужно е да се популяризират възможностите на велосипедният транспорт и да се намали използването на автомобилите.

Местен център за работа с доброволци в ловешката библиотека

На 31.01.08 г. бе официално връчена и поставена табела с логото на новият Местен център за работа с доброволци към Ловешката библиотека, която е част от мрежата на Регионалният център за работа на сдружение „Екомисия 21 век“.

На срещата присъстваха Мариана Иванова, директор на Регионална библиотека „проф. Беньо Цонев“ - Ловеч , Албена Йончева – служител в отдел „Краезнание“, изпълняваща ролята на координатор на центъра, Нели Митева, председател на УС на сдружение „Екомисия 21 век“ и Олга Димитрова, регионален координатор.

Проект "Макар и различни, всички сме равни"

    Сдружение ”Екомисия 21 век”, Ловеч получи одобрение от Националната агенция по Програма «Младежта в действие» на Европейската комисия за осъществяване на проект «Макар и различни всички сме равни». Проектът ще се реализира в периода януари-юни 2008г.

Ловешките села с идеи за запазване на природните ресурси

Сдружение “Екомисия 21 век” в партньорство с Община Ловеч, сдружение „Знание“ и Сдружението за насърчаване на икономическото развитие на Област Ловеч работи по осъществяването на проект

„Реката, която ни свързва/Надолу по течението“, финансиран от холандската фондация „Милеоконтакт“ и обхваща шест села по поречието на река Осъм: Добродан, Лешница, Казачево, Умаревци, Йоглав и Александрово. Във всяко от тези села работи група, която включва активни хора, желаещи да направят нещо за развитието на своето за село. От началото на проекта през ноември 2007г. са проведени общо 18бр. срещи на местните работни групи- по три срещи във всяко от селата с участието на представители на  Екомисия 21 век, Знание, СНИР.

Младежки информационно-консултантски център - Ловеч

В края на отминалата година, на 27 декември 2007г. председателят на ДАМС, г-жа Весела Лечева на официална церемония връчи договорите на новосъздадените 22бр. младежки информационно-консултантски центрове в областните градове на България. Г-жа Лечева благодари на всички организации за изявеното желание за партньорство с ДАМС в изпълнението на една отговорна мисия – създаването на първите младежки информационно-консултантски центрове в България. Центровете са създадени в изпълнение на Националната програма “Младежки информационно – консултантски центрове”2007 –2010 на Правителството на Република България.

Весела Коледа и щастлива Нова 2008 година !

ekomisia_kartichka.jpg                   Chestita Nova_2008.jpg

Борса на свободното време, Ловеч 2007

 

img_0017.jpgimg_0019.jpgimg_0051.jpg

Борсата на свободното време, Ловеч 2007 е второто по рода си изложение в Ловеч, като надеждата на организаторите е то да се превърне в традиция. Събитието през 2007г. стана възможно благодарение на подкрепата на Министерството на финансите на Република България в рамките на проект „Младежки информационен прозорец“ на сдружение „Екомисия 21 век“.

Борса на свободното време

     Борса на свободното време с участието на организации и институции, предлагащи услуги за свободното време на младите хора от град Ловеч и региона ще се проведе на 12.12.2007 година от 13.30 в зала 109 на Дом “Преслав”.

Доброволческите програми - начин за социализация на младите хора

    Пълноценното участие в обществения живот е гаранция за социална интеграция на младият човек, а участието на младите хора в обществения живот, повишава тяхната мотивация за личностно изграждане и пълноценно развитие, обществено признание и самочувствие на пълноправни граждани, истинско научаване на гражданските права и задължения, както и прилагане на демокрация на практика. Преходът от традиционно към модерно общество и изграждането на нова социална структура и културен модел включват в себе си като основен елемент зараждането и утвърждаването на доброволни граждански инициативи. 

Syndicate content