Проект Българските младежи карат колела за околната среда

      Сдружение „Екомисия 21 век”, Ловеч получи одобрението на Програма „Партньорство“ на Корпус на мира за осъществяване на проект „Българските младежи карат колела за околната среда.“ Идеята за проекта възникна през април 2007г., когато младежи-доброволци на сдружение „Екомисия 21 век“ проведоха улична акция по повод 22 април–Ден на планетата Земя.

МЕСЕЧЕН МЛАДЕЖКИ БЮЛЕТИН -АПРИЛ, 2008 ГОДИНА

НОВИНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ “ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“:

Кампания за набиране на средства „ИСКРИ ОТ БЪЛГАРСКОТО 2“

Продължава кампанията по набиране на средства за популяризиране на ловешките фолклорни традиции и приемствоност между поколенията.

22 Април - Ден на Земята

Защо е Ден на Земята? 

През последните няколко години 22 април, Ден на Земята се празнува навсякъде по света. Интересът към този ден расте от година на година. Всичко започва на 22.04.1970г. Американският сенатор Гейлорд Нелсон открива първият официален Ден на Земята с цел да привлече общественото внимание, за да се приемат необходими закони за почистването на замърсените реки и другите източници на питейна вода. Двадесет и втори април се превърна в Национален празник в САЩ. Студентите, „зелените” и много други хора, интересуващи се от опазване на околната среда, се включиха в различни програми и дейности и демонстрираха по улиците правото си да се борят за една чиста и здравословна околна среда.

Велошествие, посветено на Световните дни за младежка активност и 22 април – Ден на Земята

Сдружение ”Екомисия 21 век”, Ловеч вече четвърта поредна година организира на 22 април поредица от инициативи, посветени на Световните дни за младежка активност и Деня на Земята. Тази година Световните дни за младежка активност са посветени на развитието на личността, местните общности и опазването на околната среда.

Кампания за набиране на средства „ИСКРИ ОТ БЪЛГАРСКОТО 2“

Как се роди идеята? През 2007г. екипът на сдружение „Екомисия 21 век“ осъществи проект „Искри от българското“, финансиран от фондация „Работилница за граждански инициативи“, София в рамките на който бяха възпроизведени три седянки съвместно с читалищата и общностите на селата Баховица, Пресяка и Славяни, област Ловеч. В организираният национален фестивал за автентичен фолклор в гр. София, трите ловешки седянки предизвикаха възторга на публиката и организаторите. Самодейците, участващи в това начинание бяха изключително ентусиазирани и амбицирани да продължат популяризирането на местното фолклорно наследство и включат младите хора в неговото опознаване и съхранение. Така се роди идеята за организиране и провеждане на Фестивал за автентичен фолклор, който да се проведе през есента на 2008г. в гр. Ловеч с участието на самодейни групи за автентичен фолклор от региона на град Ловеч. Чрез провеждането му ще бъде направена крачка към опознаване на обичаите на нашите предци, възродена приемствеността между поколенията и създадени предпоставки за формиране на национална гордост и европейска идентичност сред младото поколение.

Пролетна ваканция с „Екомисия 21 век“

dsc02465.jpgdsc02478.jpg

Вече шеста поредна година сдружение „Екомисия 21 век” организира в гр. Ловеч екопоходи сред природата. Тази година участваха ученици от начален курс на три ловешки учебни заведения СОУ“ Св. Кл. Охридски“, ОУ „В. Левски“ и ОУ „Хр. Никифоров“. Всеки ден по време на кратката пролетната ваканция децата, заедно с учителите – водачи, те поемаха към  красивите местности около града. Сред природата те се обучаваха в различни туристически умения и сръчности, научиха правилата на туриста,  запознаха се с  билките и дървесните видове в района, припомниха си интересни моменти от историята на град Ловеч.  В инициативата се включиха 99 деца.

Бюлетин №3/2008

НОВИНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ “ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“:

„Младите променят света!” е мотото на Световните дни за младежка активност

25 – 27 април 2008 г

Световните дни за младежка активност са годишно международно събитие, което Поздравява, Признава и Мобилизира младите хора като основна движеща сила за позитивно развитие на общностите, както на местно ниво, така и в национален и международен план.

Първи фолклорен събор "Осъм, моя река"

 

Aleksandrovo.jpgLeschniza.jpgdscf1674.jpgBoaza.jpgUmarevzi.jpgdscf1659.jpgdscf1666.jpg
ekomisia_kartichka.jpg

 

 

 

 

 

  

 

На 29 март  2008г. в салона на читалище „Паисий“ в село Александрово се проведе Първи фолклорен събор „Осъм, моя река“, организиран от читалището в с.Александрово и сдружение „Екомисия 21 век“ в рамките на проект „Реката, която ни свързва/Надолу по течението“. Съборът се явява първата обща инициатива на шестте, участващи в проекта села, които са амбицирани да направят още много за развитието на своите населени места и общности.

Проект “Зелен Осъм”

октомври 2007 – ноември 2007г., финансиран от Фондация “Екообщност”-гр. София, по Програма “Защита от наводнения” 2007г.

Основна цел на проекта: Реализиране на практически инициативи за превенция и намаляване на рисковете от наводнения и изграждане на партньорства между заинтересованите страни по поречието на река Осъм, на територията на Община Ловеч.

Конкретни цели:

Обществено участие в устойчивото регионално развитие в България и Румъния

октомври 2007г.-февруари 2008г., финансиран от сдружение“Земя завинаги“ , гр. Свищов.

Основна цел на проекта: пилотно прилагане за Северен централен регион метода Green Agenda с участието местните общности от малките населени места по поречието на река Осъм на територията на Община Ловеч и Община Троян - селата Лешница, Казачево, Умаревци, Йоглав, Александрово и Добродан.

Syndicate content