Младежки информационно-консултантски център - Ловеч

В края на отминалата година, на 27 декември 2007г. председателят на ДАМС, г-жа Весела Лечева на официална церемония връчи договорите на новосъздадените 22бр. младежки информационно-консултантски центрове в областните градове на България. Г-жа Лечева благодари на всички организации за изявеното желание за партньорство с ДАМС в изпълнението на една отговорна мисия – създаването на първите младежки информационно-консултантски центрове в България. Центровете са създадени в изпълнение на Националната програма “Младежки информационно – консултантски центрове”2007 –2010 на Правителството на Република България.

Весела Коледа и щастлива Нова 2008 година !

ekomisia_kartichka.jpg                   Chestita Nova_2008.jpg

Борса на свободното време, Ловеч 2007

 

img_0017.jpgimg_0019.jpgimg_0051.jpg

Борсата на свободното време, Ловеч 2007 е второто по рода си изложение в Ловеч, като надеждата на организаторите е то да се превърне в традиция. Събитието през 2007г. стана възможно благодарение на подкрепата на Министерството на финансите на Република България в рамките на проект „Младежки информационен прозорец“ на сдружение „Екомисия 21 век“.

Борса на свободното време

     Борса на свободното време с участието на организации и институции, предлагащи услуги за свободното време на младите хора от град Ловеч и региона ще се проведе на 12.12.2007 година от 13.30 в зала 109 на Дом “Преслав”.

Доброволческите програми - начин за социализация на младите хора

    Пълноценното участие в обществения живот е гаранция за социална интеграция на младият човек, а участието на младите хора в обществения живот, повишава тяхната мотивация за личностно изграждане и пълноценно развитие, обществено признание и самочувствие на пълноправни граждани, истинско научаване на гражданските права и задължения, както и прилагане на демокрация на практика. Преходът от традиционно към модерно общество и изграждането на нова социална структура и културен модел включват в себе си като основен елемент зараждането и утвърждаването на доброволни граждански инициативи. 

Национална инициатива „Дарете час“ в Ловеч

  

imgp6659.jpg

 Регионалният център за работа с доброволци към сдружение „Екомисия 21 век“, Ловеч организира поредица от прояви, насочени към подкрепа на хората от третата възраст в региона. Целта на ежегодно провежданата инициатива „Дарете час“ през 2007г. бе да бъдат привлечени възможно най-голям брой доброволци от мрежата ЦРД на НАРД, техните семейства, приятели и граждани, които да дарят един час от свободното си време в името на общественополезна кауза, в частност – подобряване качеството на живот на хората от третата възраст.

Залесяване край село Йоглав, Община Ловеч

imgp6340.jpg imgp6350.jpg

На 16 ноември 2007г. над 50 души участваха в залесяването в близост до предпазната дига на река Осъм – жители на село Йоглав, начело с кмета на селото г-жа Ценка Дойчева, служители на дирекция „Гражданска защита“, Област Ловеч, заедно с директора на службата г-н Иван Чоканов, директора на Държавно лесничейство – Ловеч, г-н Станимир Пенчев и служители на лесничейството, членове и доброволци на сдружение „Екомисия 21 век“ и др.

Засаждането на фиданките от бяла върба и бяла топола стана възможно благодарение на фондация „Екообщност“, която подкрепи осъществяването на идеята в рамките на програма „Защита от наводнения 2007“.

Семинар „Устойчиво управление на територии и риск от наводнения“

 

imgp6261.jpg

Сдружение „Екомисия 21 век„ получи подкрепата на фондация „Екообщност“, в рамките на Програма „Превенция на наводненията“, 2007г. за осъществяване на проект “Зелен Осъм“. Проектът се осъществява в партньорство с Дирекция „Гражданска защита“ Област Ловеч и кметство с.Йоглав, Община Ловеч.

Обучение за младежи на 17.10-18.10 в гр. Априлци

IMG_1819.jpg

На 17.11-18.11.07г. сдружение „Екомисия 21 век“ организира двудневно обучение за младежи в хотел „Мара Гидик“ - гр. Априлци. Участници в обучението ще бъдат младежи от градовете Ловеч, Луковит и Тетевен.

Syndicate content