Пролетна ваканция с „Екомисия 21 век“

dsc02465.jpgdsc02478.jpg

Вече шеста поредна година сдружение „Екомисия 21 век” организира в гр. Ловеч екопоходи сред природата. Тази година участваха ученици от начален курс на три ловешки учебни заведения СОУ“ Св. Кл. Охридски“, ОУ „В. Левски“ и ОУ „Хр. Никифоров“. Всеки ден по време на кратката пролетната ваканция децата, заедно с учителите – водачи, те поемаха към  красивите местности около града. Сред природата те се обучаваха в различни туристически умения и сръчности, научиха правилата на туриста,  запознаха се с  билките и дървесните видове в района, припомниха си интересни моменти от историята на град Ловеч.  В инициативата се включиха 99 деца.

Бюлетин №3/2008

НОВИНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ “ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“:

„Младите променят света!” е мотото на Световните дни за младежка активност

25 – 27 април 2008 г

Световните дни за младежка активност са годишно международно събитие, което Поздравява, Признава и Мобилизира младите хора като основна движеща сила за позитивно развитие на общностите, както на местно ниво, така и в национален и международен план.

Първи фолклорен събор "Осъм, моя река"

 

Aleksandrovo.jpgLeschniza.jpgdscf1674.jpgBoaza.jpgUmarevzi.jpgdscf1659.jpgdscf1666.jpg
ekomisia_kartichka.jpg

 

 

 

 

 

  

 

На 29 март  2008г. в салона на читалище „Паисий“ в село Александрово се проведе Първи фолклорен събор „Осъм, моя река“, организиран от читалището в с.Александрово и сдружение „Екомисия 21 век“ в рамките на проект „Реката, която ни свързва/Надолу по течението“. Съборът се явява първата обща инициатива на шестте, участващи в проекта села, които са амбицирани да направят още много за развитието на своите населени места и общности.

Проект “Зелен Осъм”

октомври 2007 – ноември 2007г., финансиран от Фондация “Екообщност”-гр. София, по Програма “Защита от наводнения” 2007г.

Основна цел на проекта: Реализиране на практически инициативи за превенция и намаляване на рисковете от наводнения и изграждане на партньорства между заинтересованите страни по поречието на река Осъм, на територията на Община Ловеч.

Конкретни цели:

Обществено участие в устойчивото регионално развитие в България и Румъния

октомври 2007г.-февруари 2008г., финансиран от сдружение“Земя завинаги“ , гр. Свищов.

Основна цел на проекта: пилотно прилагане за Северен централен регион метода Green Agenda с участието местните общности от малките населени места по поречието на река Осъм на територията на Община Ловеч и Община Троян - селата Лешница, Казачево, Умаревци, Йоглав, Александрово и Добродан.

Развитие и усилване на мрежата от центрове в България и създаване на Национален Обучителен Център в доброволческия мениджмънт

Фаза 2007-2008г., януари 2007г. - декември 2008 г., финансиран от „Национален Алианс за работа с доброволци“ - гр. Пловдив.

Проект “Младежки информационен прозорец“

Проект “Младежки информационен прозорец“, юли-декември 2007г., финансиран от Министерство на финансите – гр. София.

 

Основна цел на проекта: Утвърждаване на принципите на гражданското общество и подпомагане на личностната и социална реализация на младежката общност в региона на град Ловеч.

 

Конкретни цели:

Проект „Голям Брат, Голяма Сестра“

Проект „Голям Брат, Голяма Сестра“, ноември 2007г. – май 2009г., финансиран от Фондация „Голям Брат, Голяма Сестра” - гр. Пловдив.

 

22 Март - Международен ден на водата

dscf1511.jpg dscf1518.jpg

Младежкият информационно-консултантски център  в Ловеч отбеляза Международният ден  на водата с обучение на тема  „Води и водни ресурси“, в което взеха участие над 30 ученика от ОУ“Васил Левски“, гр.Ловеч и СОУ “св.св.Кирил и Методий“, с.Александрово. Младежите бяха запознати от г-ца Весела Комаревска от РИОСВ-Плевен с глобалните и местни проблеми по отношение на водата, начините за пестене на този природен ресурс и усилията на международната общност за популяризиране на идеята, че  водата е най-скъпоценния ресурс, жизненоважен за нашия живот през всеки един ден, за нашата икономика и за околната среда.

Реката, която ни свързва/Надолу по течението

dscf1461.jpg dscf1468.jpg dscf1471.jpg 

dscf1478.jpg dscf1477.jpg

На 19 март  2008г. се проведе Заключителната среща по проект „Реката, която ни свързва/Надолу по течението“, финансиран от холандската фондация Милеоконтакт. Участие в срещата взеха кметовете и представителите на работните групи на шестте села, участващи в проектните дейности: Добродан, Лешница, Казачево, Умаревци, Йоглав, Александрово, както и представители на местната власт и специализирани институции.

Syndicate content