Макар и различни, всички сме равни - заключителна среща

    Заключителна среща по проект „Макар и различни, всички сме равни“ ще се проведе на 27 май 2008г. от 14.00 часа в залата на Ловчанско читалище „Наука“. Участие в срещата ще вземат представителите на селата Александрово, Лисец, Славяни, Малиново, кв.Гозница и кв.Продимчец, представители на местната власт, специализирани институции, младежи-доброволци, участвали в проучванията и медии.

Макар и различни, всички сме равни

Елена П. Георгиева

В периода от февруари до май 2008 г. имах удоволствието да работя по проекта “Макар и различни, всички сме равни”. Организиран от Сдружение “Екомисия 21 век”, проектът бе подкрепен от Регионален исторически музей - Ловеч. Основната идея на начинанието беше предварително определена като описание на календарни и семейни празници при представителите на четири общности на Ловешки регион - българи, турци, роми и власи. Ръководената от Нели Митева, като представител на сдружението и мен, като представител на РИМ - Ловеч група доброволци посети за около месец 16 февруари - 15 март 2008г. в няколко поредни срещи квартала на град Ловеч Продимчец, както и селата Александрово и Малиново.

Проект "Младежки доброволчески инициативи"

Проектен период: 01.03 — 01.12.2010

 

Проект „Ековаканция в Ловеч“

Проектът „Eковаканция в Ловеч” има за цел да стимулира подрастващите към системно и целенасочено общуване с природата, съпричастност към проблемите й и грижа за нейното опазване. Той ще продължи 9 месеца, като сдружение „Екомисия 21 век” ще влезе в ролята на посрещаща организация на 2 ЕДС доброволеца от Франция и Полша. Опознаване на традициите и културата на други европейски страни, представени от ЕДС доброволците ще провокира детското любопитство и ще обогати впечатленията и познанията на учениците от местните учебни заведения.

Проект „ Магията на българските народни традиции и култура”

Младежкият обмен„Магията на българските народни традиции и култура”, се проведе в гр. Ловеч от 11 до 18 юли 2010 по програма „Младежта в действие”, от сдружение „Екомисия 21 век” с финансовата подкрепа на Националният център „Европейски младежи програми и инициативи”. Млади хора от пет европейски страни – България, Италия, Естония, Румъния и Италия в продължение на една седмица изучаваха тайните и магията на българският фолклор и традиции, които бяха пресъздадени по неповторим и автентичен начин от жителите на три ловешки села: Йоглав, Баховица и Слатина.

Проект „ Изграждане на МИКЦ - Ловеч"

Основна цел на проекта: подпомагане на личностната и социална реализация на младежката общност в региона на Ловеч и утвърждаване на устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни младежки услуги.
Конкретни цели:
• Повишаване на мотивацията и отговорността на младите хора за тяхното личностно развитие;
• Предоставяне на актуална и отговаряща на потребностите на младите хора информация и обучения– на място, по телефон, по интернет;
• Активизиране на младежкото участие в общественият живот.
Целеви групи:
• Млади хора на възраст от 13 до 30 години;
• Младежки организации и групи и младежки работници от региона на Област Ловеч;
• Граждански организации и заинтересовани страни;
• Представители на местните медии и общественост;

Проект "Българските младежи карат колела за околната среда"

финансиран от Програма "Партньорство" на Корпус на мира-България

Основна цел на проекта: Да популяризира доброто отношение към околната среда сред гражданите на Ловеч и региона. 

Конкретни цели:

Библиотеката награди участниците в пленера за рисунка

На 9 май в Детски отдел на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”  награди участниците в пленера за рисунка „Приключения в приказния свят”. В него се включиха 45 малки художници на възраст от 7 до 14 г и имаха възможността на нарисуват своя приказен герой. Творбите им бяха публикувани в сайта на Lovechtoday и чрез гласуване да откроят най-добрата.

22 април – Ден на планетата Земя

На 22 април – Ден на планетата Земя беше проведено награждаване за участие в конкурс за рисунка на децата от детските градини и за изработване на колаж от ученици 8 – 12 клас по тема „Велосипедите и околната среда”.

Обучение за младежи „Основни социални умения за адаптиране в нова среда“

Вчера 23.04.2008 година в Младежки информационно – консултантски център, Ловеч се проведе обучение на тема "Основни социални умения за адаптиране в нова среда". В него участваха представители на Ученически съвет при ПГ по ИТУ и доброволци от сдружение "Екомисия 21 век. Обучението е част от реализацията на годишен план обучения на Младежки информационно консултантски центърл Бяха дискутирани основни начини и техники за придобиване на основни умения за адаптиране в нова социална среда след завършване на средно образование.

Syndicate content