Проект „Ековаканция в Ловеч“

Проектът „Eковаканция в Ловеч” има за цел да стимулира подрастващите към системно и целенасочено общуване с природата, съпричастност към проблемите й и грижа за нейното опазване. Той ще продължи 9 месеца, като сдружение „Екомисия 21 век” ще влезе в ролята на посрещаща организация на 2 ЕДС доброволеца от Франция и Полша. Опознаване на традициите и културата на други европейски страни, представени от ЕДС доброволците ще провокира детското любопитство и ще обогати впечатленията и познанията на учениците от местните учебни заведения.

Проект „ Магията на българските народни традиции и култура”

Младежкият обмен„Магията на българските народни традиции и култура”, се проведе в гр. Ловеч от 11 до 18 юли 2010 по програма „Младежта в действие”, от сдружение „Екомисия 21 век” с финансовата подкрепа на Националният център „Европейски младежи програми и инициативи”. Млади хора от пет европейски страни – България, Италия, Естония, Румъния и Италия в продължение на една седмица изучаваха тайните и магията на българският фолклор и традиции, които бяха пресъздадени по неповторим и автентичен начин от жителите на три ловешки села: Йоглав, Баховица и Слатина.

Проект „ Изграждане на МИКЦ - Ловеч"

Основна цел на проекта: подпомагане на личностната и социална реализация на младежката общност в региона на Ловеч и утвърждаване на устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни младежки услуги.
Конкретни цели:
• Повишаване на мотивацията и отговорността на младите хора за тяхното личностно развитие;
• Предоставяне на актуална и отговаряща на потребностите на младите хора информация и обучения– на място, по телефон, по интернет;
• Активизиране на младежкото участие в общественият живот.
Целеви групи:
• Млади хора на възраст от 13 до 30 години;
• Младежки организации и групи и младежки работници от региона на Област Ловеч;
• Граждански организации и заинтересовани страни;
• Представители на местните медии и общественост;

Проект "Българските младежи карат колела за околната среда"

финансиран от Програма "Партньорство" на Корпус на мира-България

Основна цел на проекта: Да популяризира доброто отношение към околната среда сред гражданите на Ловеч и региона. 

Конкретни цели:

Библиотеката награди участниците в пленера за рисунка

На 9 май в Детски отдел на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”  награди участниците в пленера за рисунка „Приключения в приказния свят”. В него се включиха 45 малки художници на възраст от 7 до 14 г и имаха възможността на нарисуват своя приказен герой. Творбите им бяха публикувани в сайта на Lovechtoday и чрез гласуване да откроят най-добрата.

22 април – Ден на планетата Земя

На 22 април – Ден на планетата Земя беше проведено награждаване за участие в конкурс за рисунка на децата от детските градини и за изработване на колаж от ученици 8 – 12 клас по тема „Велосипедите и околната среда”.

Обучение за младежи „Основни социални умения за адаптиране в нова среда“

Вчера 23.04.2008 година в Младежки информационно – консултантски център, Ловеч се проведе обучение на тема "Основни социални умения за адаптиране в нова среда". В него участваха представители на Ученически съвет при ПГ по ИТУ и доброволци от сдружение "Екомисия 21 век. Обучението е част от реализацията на годишен план обучения на Младежки информационно консултантски центърл Бяха дискутирани основни начини и техники за придобиване на основни умения за адаптиране в нова социална среда след завършване на средно образование.

Проект Българските младежи карат колела за околната среда

      Сдружение „Екомисия 21 век”, Ловеч получи одобрението на Програма „Партньорство“ на Корпус на мира за осъществяване на проект „Българските младежи карат колела за околната среда.“ Идеята за проекта възникна през април 2007г., когато младежи-доброволци на сдружение „Екомисия 21 век“ проведоха улична акция по повод 22 април–Ден на планетата Земя.

МЕСЕЧЕН МЛАДЕЖКИ БЮЛЕТИН -АПРИЛ, 2008 ГОДИНА

НОВИНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ “ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“:

Кампания за набиране на средства „ИСКРИ ОТ БЪЛГАРСКОТО 2“

Продължава кампанията по набиране на средства за популяризиране на ловешките фолклорни традиции и приемствоност между поколенията.

22 Април - Ден на Земята

Защо е Ден на Земята? 

През последните няколко години 22 април, Ден на Земята се празнува навсякъде по света. Интересът към този ден расте от година на година. Всичко започва на 22.04.1970г. Американският сенатор Гейлорд Нелсон открива първият официален Ден на Земята с цел да привлече общественото внимание, за да се приемат необходими закони за почистването на замърсените реки и другите източници на питейна вода. Двадесет и втори април се превърна в Национален празник в САЩ. Студентите, „зелените” и много други хора, интересуващи се от опазване на околната среда, се включиха в различни програми и дейности и демонстрираха по улиците правото си да се борят за една чиста и здравословна околна среда.

Syndicate content