Кампания за набиране на средства „ИСКРИ ОТ БЪЛГАРСКОТО 2“

Как се роди идеята? През 2007г. екипът на сдружение „Екомисия 21 век“ осъществи проект „Искри от българското“, финансиран от фондация „Работилница за граждански инициативи“, София в рамките на който бяха възпроизведени три седянки съвместно с читалищата и общностите на селата Баховица, Пресяка и Славяни, област Ловеч. В организираният национален фестивал за автентичен фолклор в гр. София, трите ловешки седянки предизвикаха възторга на публиката и организаторите. Самодейците, участващи в това начинание бяха изключително ентусиазирани и амбицирани да продължат популяризирането на местното фолклорно наследство и включат младите хора в неговото опознаване и съхранение. Така се роди идеята за организиране и провеждане на Фестивал за автентичен фолклор, който да се проведе през есента на 2008г. в гр. Ловеч с участието на самодейни групи за автентичен фолклор от региона на град Ловеч. Чрез провеждането му ще бъде направена крачка към опознаване на обичаите на нашите предци, възродена приемствеността между поколенията и създадени предпоставки за формиране на национална гордост и европейска идентичност сред младото поколение.

Пролетна ваканция с „Екомисия 21 век“

dsc02465.jpgdsc02478.jpg

Вече шеста поредна година сдружение „Екомисия 21 век” организира в гр. Ловеч екопоходи сред природата. Тази година участваха ученици от начален курс на три ловешки учебни заведения СОУ“ Св. Кл. Охридски“, ОУ „В. Левски“ и ОУ „Хр. Никифоров“. Всеки ден по време на кратката пролетната ваканция децата, заедно с учителите – водачи, те поемаха към  красивите местности около града. Сред природата те се обучаваха в различни туристически умения и сръчности, научиха правилата на туриста,  запознаха се с  билките и дървесните видове в района, припомниха си интересни моменти от историята на град Ловеч.  В инициативата се включиха 99 деца.

Бюлетин №3/2008

НОВИНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ “ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“:

„Младите променят света!” е мотото на Световните дни за младежка активност

25 – 27 април 2008 г

Световните дни за младежка активност са годишно международно събитие, което Поздравява, Признава и Мобилизира младите хора като основна движеща сила за позитивно развитие на общностите, както на местно ниво, така и в национален и международен план.

Първи фолклорен събор "Осъм, моя река"

 

Aleksandrovo.jpgLeschniza.jpgdscf1674.jpgBoaza.jpgUmarevzi.jpgdscf1659.jpgdscf1666.jpg
ekomisia_kartichka.jpg

 

 

 

 

 

  

 

На 29 март  2008г. в салона на читалище „Паисий“ в село Александрово се проведе Първи фолклорен събор „Осъм, моя река“, организиран от читалището в с.Александрово и сдружение „Екомисия 21 век“ в рамките на проект „Реката, която ни свързва/Надолу по течението“. Съборът се явява първата обща инициатива на шестте, участващи в проекта села, които са амбицирани да направят още много за развитието на своите населени места и общности.

Проект “Зелен Осъм”

октомври 2007 – ноември 2007г., финансиран от Фондация “Екообщност”-гр. София, по Програма “Защита от наводнения” 2007г.

Основна цел на проекта: Реализиране на практически инициативи за превенция и намаляване на рисковете от наводнения и изграждане на партньорства между заинтересованите страни по поречието на река Осъм, на територията на Община Ловеч.

Конкретни цели:

Обществено участие в устойчивото регионално развитие в България и Румъния

октомври 2007г.-февруари 2008г., финансиран от сдружение“Земя завинаги“ , гр. Свищов.

Основна цел на проекта: пилотно прилагане за Северен централен регион метода Green Agenda с участието местните общности от малките населени места по поречието на река Осъм на територията на Община Ловеч и Община Троян - селата Лешница, Казачево, Умаревци, Йоглав, Александрово и Добродан.

Развитие и усилване на мрежата от центрове в България и създаване на Национален Обучителен Център в доброволческия мениджмънт

Фаза 2007-2008г., януари 2007г. - декември 2008 г., финансиран от „Национален Алианс за работа с доброволци“ - гр. Пловдив.

Проект “Младежки информационен прозорец“

Проект “Младежки информационен прозорец“, юли-декември 2007г., финансиран от Министерство на финансите – гр. София.

 

Основна цел на проекта: Утвърждаване на принципите на гражданското общество и подпомагане на личностната и социална реализация на младежката общност в региона на град Ловеч.

 

Конкретни цели:

Проект „Голям Брат, Голяма Сестра“

Проект „Голям Брат, Голяма Сестра“, ноември 2007г. – май 2009г., финансиран от Фондация „Голям Брат, Голяма Сестра” - гр. Пловдив.

 

22 Март - Международен ден на водата

dscf1511.jpg dscf1518.jpg

Младежкият информационно-консултантски център  в Ловеч отбеляза Международният ден  на водата с обучение на тема  „Води и водни ресурси“, в което взеха участие над 30 ученика от ОУ“Васил Левски“, гр.Ловеч и СОУ “св.св.Кирил и Методий“, с.Александрово. Младежите бяха запознати от г-ца Весела Комаревска от РИОСВ-Плевен с глобалните и местни проблеми по отношение на водата, начините за пестене на този природен ресурс и усилията на международната общност за популяризиране на идеята, че  водата е най-скъпоценния ресурс, жизненоважен за нашия живот през всеки един ден, за нашата икономика и за околната среда.

Syndicate content