Национална инициатива “Дарете час” 2009г.

От 2003год. сдружение „Екомисия 21 век“, Ловеч ежегодно участва в Националната инициатива “Дарете час” на Националния алианс за работа с доброволци – Пловдив . Тази година инициативата е под надслов “Да направим спортните площадки по – привлекателни за младите хора!” и в нея ще се включат млади хора от цялата страна.

Честване на 5 декември - Международния ден на Доброволеца в гр. Ловеч

За шеста поредна година сдружение “Екомисия 21 век” ще отбележи Деня на доброволеца с прояви в град Ловеч.

Дискусия по проект на Национална стратегия за младежта

Главна дирекция „Политика за младежта” на Министерството на образованието, младежта и науката провежда поредица от срещи в цялата страна за представяне и дискусия по проект на Национална стратегия за младежта. Презентация на проектодокумента ще бъде направена от екип на Главна дирекция „Политика за младежта” на МОМН, а след това поканените ще могат да дискутират и дават предложения по мерките в стратегията. Проектът на Национална стратегия за младежта бе изготвен след обстойно проучване и анализ на състоянието и потребностите на младите хора в страната и публично обсъждане на предизвикателствата, приоритетите и мерките в политиката за младите в дългосрочен план. През ноември 2008, стартира Национална консултация “Мечтайте дръзко...” за изготвяне на проект на стратегия, подкрепена от Националния форум “БГ Младеж”. В периода ноември 2008 г. - март 2009 г. бяха организирани публични консултации в 14 областни градове на страната с участието на млади хора, представители на неправителствения сектор, общини, областни администрации и др.

Календар на събитията - Октомври 2009

Събиране !

На 28 октомври от 15ч. в залата  на Младежки център към сдружение  “Екомисия 21 век”  среща на  всички нови доброволци от  МЦРД, а от 16 ч. и всички стари  доброволци  за запознаване с  дейностите на центъра до края  на годината.  Заповядайте!!!

Обучение за нови доброволци

На 10 и 11 октомври 2009год. сдружение “Екомисия 21 век” в хотел “Балкан”, с. Сливек проведе  обучeние на нови доброволци с участието на  младежи от три града от региона- Ловеч, Луковит и Тетевен. Младите попълнения на сдружение“Екомисия 21 век” и местните центрове за работа с доброволци към Регионална библиотека “Проф. Беню Цонев” - Ловеч, към СОУ”Алеко Константинов” - Луковит и към читалище “Съгласие” - Тетевен с голям интерес участваха в игрите, решаваха казуси и  планираха нови инициативи под умелото ръководство на  Златка Драгнева, обучител от Националният алианс за работа с доброволци-Пловдив.

Конкурс "Ние и промените в промените в природата"

Краен срок: 19 ноември 2009 г., 12 часа

 
Организатори:

Фондация „ЕкоOбщност” - София и Община Габрово

Цел на конкурса: 
Под влияние на глобалните изменения в климата, природата около нас постепенно се променя. Покажете как това се отразява на хората или на околната среда близо до вас - в града, планината, гората, морето. 

Световен ден за мониторинг на водата

На 2.10 09г.  във връзка с   честването на Световните дни за мониторинг на водата  ученици от 4 “а” клас на ОУ “Христо Никифоров” гр. Ловеч заедно с г- жа Даниела Тодорова и екип от сдружение “Екомисия 21 век” изследваха водата от река Осъм.

Syndicate content