" Пролетни емоции" в Ловеч

Детският дневен лагер‘ Пролетни емоции“ е почти на финала си. Нека припомним, че той се осъществява всяка пролетна ваканция от сдружение „Екомисия 21 век“, град Ловеч и предлага възможности за оползотворяване на свободното време на учениците от града.

Календар на събитията в Младежки център – Ловеч, април, 2015 год.

01.04.2015г./ 14.00 - Провеждане на «Консултации по професионално ориентиране» - Младежки информационно-консултантски център — Ловеч
01.04.2015г./ 15.00 – Дейности в еко класна стая на открито
02.04.2015г./ 14.00 - Индивидуални консултации с психолог – Младежки иформационно-консултантски център – Ловеч
02.04.2015г./ 15.00 - Арт ателие „Сръчни ръце“- място на провеждане: Младежки информационно-консултантски център — Ловеч
02.04.2015г./ 15.00 - Дейности в еко класна стая на открито
03.04.2015г./ 14.00 -Среща на доброволците – Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
03.04.2015г./ 15.00 - Дейности в еко класна стая на открито
06.04.2015г./ 10.00 -14.00 Дневен детски лагер „Пролетни забавления“

В Троян се състоя обучение по проект за пчеларите

На 21 и 22 март в  залата на Парк хотел Троян се състоя  двудневно модулно обучение по проект „Насърчаване на сдружаването на пчеларите от
Област Ловеч като път за     съхраняване
и развитие на отрасъла
“, реализиран от сдружение „Екомисия 21 век”.
 В обучението участваха над 30 пчелари, които
осъществяват своята дейност на територията на Област Ловеч, представители на

МИКЦ Ловеч проведе обучение за решаване на конфликти

На 28 и 29 март Младежки информационно-консултантски център Ловеч към

сдружение „Екомисия 21 век” проведе обучение на тема „Решаване на конфликти и

възможности за справяне с тях” в залата на хотел Троян Плаза.  В обучението се

включиха младежи от Ловеч и от Троян, а техен обучител беше г-жа Галина Георгиева.

Младите хора се запознаха със същността на конфликта и причините за възникването

му, ролята на уменията за общуване и методите за справяне с конфликти. По време на

Регионална среща по проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие “

Сдружение „Екомисия 21 век“, гр. Ловеч и Фондация „Екоцентрик”, гр. София имат удоволствието да Ви поканя да вземете участие в регионална среща по проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие “, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г., който се осъществява в партньорство между Фондация „Екоцентрик” , Фондация „ЕкоОбщност“, Сдружение „Клуб приятели на Природен парк „Врачански Балкан”, Сдружение „Екомисия 21 век“, Сдружение ГЕУМ, Сдружение „Зелени Балкани“ и Народно Читалище „Бъдеще сега 2006”. Срещата ще се проведе на 07 април 2015 година от 9.30 часа в залата на Младежки център-Ловеч / кв.Вароша, къщата в двора на ЦДГ "Мария Сиркова"/.

Доброволци от четири държави дават безплатни уроци в Ловеч

Четирима доброволци от различни държави ще дават безплатни уроци в Ловеч, информират от сдружение „Екомисия 21 век". Те са от Европейската доброволческа служба и са тук от началото на март по проект, който сдружението реализира в партньорство с организации от Испания, Италия, Полша и Латвия по програма „Еразъм +". Ермес, Войчех, Оскар и Юргис ще участват в различни дейности по проекта до края на ноември т.г.

Часът на Земята, 2015г.

Часът на Земята е световна инициатива, която привлича вниманието на хората към различни природозащитни проблеми и им дава възможност да заемат активна позиция за решаването им.
Часът на Земята се провежда за първи път през 2007 г. в Австралия. Тогава, в рамките на един час, хората изразяват своята воля за справяне с климатичните промени, като загасяват осветлението в домовете си. В рамките на шестдесет минути притъмняват и фасадите на знакови сгради и културни паметници.
През 2014 г. Часът на Земята вече е най-популярната световна инициатива, с участници от 162 държави и над 7000 града, правителства и бизнеси, обединени в общи послания и действия за природозащита.

Доброволци от Европейска доброволческа служба в Ловеч

В началото на месец март 2015 г. в Ловеч пристигнаха четири доброволци
от Европейска доброволческа служба по проект „

Проект за неформално образование за устойчиво развитие с шест регионални срещи през пролетта

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие” ще проведе шест срещи в страната през април, май и юни с обучители, журналисти, нестопански организации и други образователни експерти от неформалното и формалното образование, бе обявено днес, 11.03.2015, на пресконференция в Национален пресклуб БТА. Регионалните срещи ще служат за установяване на потребностите и за обратна връзка от тези целеви групи що се отнася до структурата и съдържанието на платформата, както и ще спомогнат за дефиниране на критерии за качество на образованието за устойчиво развитие. Датите на срещите са:

• Враца – 01.04.2015
• Ловеч – 07.04.2015
• Варна – 25-26.04.2015
• Пловдив – 22.05.2015
• С. Гудевица – 25-26.05.2015
• София – 04.06.2015

Календар на събитията в Младежки информационно-консултантски център - Ловеч, за месец март, 2015 година

04.03.2015г./ 14.00 Провеждане на «Консултации по професионално ориентиране» - Младежки информационно-консултантски център — Ловеч
05.03.2015/ 14.00 Индивидуални консултации с психолог – Младежки иформационно-консултантски център – Ловеч
05.03.2015/ 15.00 Арт ателие „Сръчни ръце“- място на провеждане: Младежки информационно-консултантски център - Ловеч
06.03.2015/ 14.00 Среща на доброволците – Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
09.03.2015 / 14.00 Среща с младежки работник – Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
10.03.2015/ 14.00 Информационни услуги – Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
11.03.2015/ 14.00 Провеждане на «Консултации по професионално ориентиране» - Младежки информационно-консултантски център — Ловеч

Syndicate content