Пчелари споделят своите проблеми пред ръководството на Областна дирекция Земеделие

На 29.07.2015 година в Областна служба Земеделие се проведе работна среща за представяне на инициираните от пчелари в областта предложения за промени в закона за пчеларството. Работната среща е част от застъпническата кампания по проект “ Насърчаване сдружаването на пчеларите от област Ловеч като път за съхраняване и развитие на отрасъла“.
Пред директора на ОДЗ бяха припомнени целта и основните проектни дейности, както и изложени предложенията на пчеларите за промени в закона за пчеларството и подготвената от проектния екип подписка в подкрепа на исканията на пчеларите.

Историята на Антон Гичев - доброволец

Доброволчеството е особена дейност. То ти дава възможността да действаш, да участваш, да изпиташ удовлетворение от свършеното в името на дадена кауза. Статистиките покачват, че в България едва 6% от хората са участвали в доброволчески акции и полагали доброволчески труд през живота си. Но има оптимизъм в ежедневието ни, когато се сещаме за доброволците и дарителите в помощ на пострадалите от наводненията в кв. Аспарухово - Варна, в Добрич, в Мизия и други.  Ето и друг Пример за добри дела и човечност, представен на широката аудитория от OFFNews:

Проведено обучение по проект „Доброволци ЗАД кауза“

На 24 юли 2015г. в сградата на Младежки център Ловеч към сдружение „Екомисия 21 век” се проведе работна среща, свързана с Обучение на обучители, част от проект „Доброволци ЗАД кауза“, финансиран от Плана за изпълнение на Програмата за младежки дейности в Община Ловеч 2014 - 2020 за 2015 г.". В срещата се включиха младежи доброволци на Екомисия, които ще бъдат обучители на своите връстници в предстоящата Академия за доброволци.

Национална пчеларска среща Север - Юг, 2015 година

Към всички пчелари и тези, които обичат българския мед!

На  22 август 2015г. от 10 часа в планинския туристически комплекс „Беклемето” ще се проведе   НАЦИОНАЛНА ПЧЕЛАРСКА СРЕЩА „СЕВЕР-ЮГ”, 2015 година.

Програма:

1. Откриване на срещата. Приветствия от официалните лица.

 2. Лекция: Източници за замърсяване в пчелните продукти и пчелите като биоиндикатори.

Лектор проф. д-р Иванка Желязкова

 3. Дискусионен клуб на общински и национални сдружения на пчеларите производители на мед с участие на председатели  на общински дружества и членове.

 4. Народни веселия

Младежи се обучаваха да определят цели в професионалното ориентиране

На 4 и 5 юли Младежки информационно-консултантски център Ловеч към сдружение „Екомисия 21 век” проведе обучение на тема “Определяне на цели и изготвяне на план на действие в процеса на професионалното ориентиране” в залата на хотел Пар Авион, гр. Априлци. В него се включиха младежи от Ловеч, Тетевен и с. Соколово, техен обучител бе г-жа Галина Петрова.

Календар на събитията в Младежки информационно-консултантски център - Ловеч за месец юли, 2015 година

01.07.2015г./ 14.00 - Провеждане на «Консултации по професионално ориентиране» - Младежки информационно-консултантски център - Ловеч
01.07.2015г./ 15.00 – Дейности в еко класна стая на открито
02.07.2015г./ 14.00 - Провеждане на «Консултации с психолог» - Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
02.07.2015г./ 15.00 - Арт ателие „Сръчни ръце“- място на провеждане: Младежки информационно-консултантски център — Ловеч
02.07.2015г./ 15.00 - Дейности в еко класна стая на открито
03.07.2015г./ 14.00 - Среща с доброволци – Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
03.07.2015 г./ 14.30 – Уроци по италиански език
03.07.2015 г./ 15.00 - Дейности в еко класна стая на открито

Стани доброволец, предай уменията си!

Сдружение „Екомисия 21 век“, Ловеч стартира кампания за набиране на възрастни доброволци от 6 юли до края на месец август, 2015година. Организацията търси хора, които биха работили в полза на уязвими социални групи и благородни местни и национални каузи по опазване на околната среда на територията на област Ловеч.

Кой може да стане доброволец на Екомисия? Всеки, който е:
- на възраст 45+ години;
- има достатъчно натрупан жизнен опит;
- готов е да го предаде, да помага, напътства и поощрява и да е положителен модел за подражание;

Областният управител д-р Мадлена Бояджиева се срещна с пчелари от региона

Вчера, 29.06.2015г. областният управител д-р Мадлена Бояджиева се срещна с пчелари, които развиват дейност на територията на Област Ловеч. Срещата бе инициирана по проект „Насърчаване на сдружаването на пчеларите от Област Ловеч като път за съхраняване и развитие на отрасъла”, изпълняван от ловешкото сдружение „Екомисия 21 век”. Пчеларите имаха възможност да споделят своите проблеми, свързани със създаване на единен браншови съюз, който да защитава интересите им, опазване на пчелните семейства от отравяния, регистрацията им като земеделски производители, нерегистрирани пчелни семейства и др.

ЛЕТНИ МЛАДЕЖКИ СТАЖОВЕ, 2015

Младежки информационно-консултантски център Ловеч реализира за поредна година инициативата Летни младежки стажове. В тях могат да се включват всички желаещи младежи от 9 до 12 клас на ловешките учебни заведения и студенти, които ще работят доброволно за период от две седмици по 4 часа на ден. По време на стажуването участващите млади хора придобиват знания и умения, различни от тези, които получават в училище и университета. Те се докосват до конкретната работа на служителите, придобиват полезни социални умения и контакти и оползотворяват пълноценно свободното си време през лятото.

Сдружение „Екомисия 21 век“ проведе обучение по проект за пчеларите в Троян

На 6 и 7 юни в залата на хотел „Троян Плаза” в гр. Троян се състоя двудневно модулно обучение по проект „Насърчаване на сдружаването на пчеларите от Област Ловеч като път за съхраняване и развитие на отрасъла“, реализиран от сдружение „Екомисия 21 век”.
В обучението се включиха над 30 участника, които осъществяват своята дейност на територията на Област Ловеч, представители на Областна дирекция „Земеделие“, Областна дирекция по безопасност на храните – Ловеч, Община Ловеч и експерти. Обучението имаше за цел идентификация на потребности и проблеми на пчеларите от област Ловеч, изграждане на екологична култура за опазване на пчелните семейства, както и превенция и минимизиране на рискове; синхронизиране на действията и укрепване на взаимодействието между заинтересованите страни в сферата на пчеларството за стабилизиране и развитие на отрасъла.
Работният график включи работни сесии посветени на:
-лобиране и осъществяване на застъпнически кампании;
-актуални проблеми на пчелната патология ;
-биопчеларство;
По време на обучението имаше активни дискусии с участието на присъстващите, които обсъждаха различни професионални въпроси както помежду си, така и с презентаторите. Особено актуални бяха темите за добрите пчеларски практики за здрави и силни пчелни семейства и ветеринарномедицински изисквания представени от доцент д-р Първан Първанов двм, Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет, гр. Стара Загора. Други лектори на обучението бяха Даниела Димитрова от Плевенски Обществен Фонд „Читалища“ и Васил Василев, представител на LACON - Частен институт за сертифициране на биологично произведени хранителни продукти” ООД.
Проектът „Насърчаване на сдружаването на пчеларите от Област Ловеч като път за съхраняване и развитие на отрасъла” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 www.ngogrants.bg.

Syndicate content