Стартира проект „Ние те открихме и подкрепяме” на сдружение „Екомисия 21 век” по Приоритетна ос ”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура „Открий ме”, финансиран от ЕСФ по ОПРЧР

През последните години наред с екологично образование, популяризиране на доброволчеството и дейности в областта на младежкото гражданско участие, сдружение „Екомисия 21 век” осъществява инициативи, насочени към социалното включване на деца, подрастващи и възрастни хора в живота на общността.
Пример за това е и настоящият проект ”Ние те открихме и подкрепяме”, насочен към деца и младеж настанени в 5 центъра за настаняване от семеен тип и 1защитено жилище. Проектът ще продължи 27 месеца.

Позиция на Български фонд за жените относно предстоящата ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция)

Български фонд за жените изразява настоящата позиция поради възникналите изключително погрешни и съзнателно подвеждащи тълкувания от страна на политическите партии ВМРО и БСП, религиозно-фундаменталистки неправителствени организации и отделни (бивши) политически лица на текста на т.нар. Истанбулска конвенция, тиражирани по медиите през последните седмици, по повод предстоящата ратификация на Конвенцията.

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК”, януари 2018г

1. Организационно събрание на Общински ученически съвет, менторстван от Екомисия 21 век. 10.01.2018, 15.00 ч. Младежки център
2. Обучение в устойчиво развитие по проект „Връзката между поколенията – гаранция за по-качествен живот и подобряване на устойчивата среда”, финансиран по Програма „Ти и Лидъл за по-добър живот” – 10.01.2018, 16.00ч.
3. Среща на Групата на доброволците към организацията – 17.01.2018 г., 15.00 ч.
4. Провеждане на информационни кампании за популяризиране на устойчивото развитие и пчелните семейства – 10.01 и 21.01.2018 г.
5. Отбелязване на Деня на родилната помощ/Бабинден/ в организацията в групата по интереси „Кулинария” към Университета за възрастни – 18.01.2018 г.

Младежки информационен бюлетин, декември, 2017г.

Новини от сдружение „Екомисия 21 век”

График на консултациите на експертите на Младежки информационно-консултантски център – Ловеч

http://www.ecomission21.com/?q=node/812

Календар на събитията на Младежки информационно-консултантски център – Ловеч

http://www.ecomission21.com/?q=node/813

Календар на събитията на „ Екомисия 21 век”

http://www.ecomission21.com/?q=node/814

КОНКУРСИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

Възможности за Стажове, стипендии, конкурси за периода 27 ноември – 03 декември:

http://www.karieri.bg/karieren_klub/3086162_stajove_stipendii_konkursi_2...

Възможности за Стажове, стипендии, конкурси за периода 04 – 10 декември:

http://www.karieri.bg/karieren_klub/3090563_stajove_stipendii_konkursi_4...

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“ – ЛОВЕЧ декември, 2017

Всеки понеделник на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Информациионни услуги» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки вторник на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и предприемачество» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всяка сряда на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Младежко участие» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки четвъртък на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Психологическо консултиране» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки петък на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Обучение» в офиса на Младежки център, Ловеч

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – ЛОВЕЧ декември, 2017

Всеки понеделник на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Информационни услуги» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки вторник на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и предприемачество» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всяка сряда на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Младежко участие» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки четвъртък на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Психологическо консултиране» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки петък на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Обучение» в офиса на Младежки център, Ловеч

ГРАФИК НА КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ НА ЕКСПЕРТИТЕ - Декември, 2017г.

Понеделник Информационни услуги Полина Петрова 15:00 – 17:00
Вторник Кариерно развитие и предприемачество Мая Капелова 15:00 – 17:00
Сряда Младежко участие Иванка Цветкова 15:00 – 17:00
Четвъртък Психологическо консултиране Събина Христова 15:00 – 17:00
Петък Обучения Рена Керезова 15:00 – 17:00

Предстои младежко обучение на тема „Превенция на ХИВ/СПИН“

На 28 ноември 2017г. от 14.30ч. в Младежки център, Сдружение 21 век -Ловеч ще се проведе обучение на тема „Превенция на ХИВ/СПИН“. Обучението се провежда в рамките на проект “МИКЦ на колела-2”, осъществяван от сдружение “Екомисия 21 век” – гр.Ловеч с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта ( 2016 – 2020 ), Министерство на младежта и спорта.
Обръщаме се към Вас с покана за участие в обучението.
При желание за участие, моля, пишете ни на: office@ecomission21.com
Очакваме Ви!

Младежки информационен бюлетин, ноември, 2017г.

Новини от сдружение „Екомисия 21 век”

График на консултациите на експертите на Младежки информационно-консултантски център – Ловеч

http://www.ecomission21.com/?q=node/809

Календар на събитията на Младежки информационно-консултантски център – Ловеч

http://www.ecomission21.com/?q=node/808

Календар на събитията на „ Екомисия 21 век”

http://www.ecomission21.com/?q=node/807

КОНКУРСИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

Възможности за Стажове, стипендии, конкурси за периода 30 октомври – 05 ноември:

http://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/3068176_stajove_stipendii_kon...

ГРАФИК НА КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ НА ЕКСПЕРТИТЕ - Ноември, 2017г.

 Понеделник Информационни услуги Полина Петрова 15:00 – 17:00
Вторник Кариерно развитие и предприемачество Мая Капелова 15:00 – 17:00
Сряда Младежко участие Иванка Цветкова 15:00 – 17:00
Четвъртък Психологическо консултиране Събина Христова 15:00 – 17:00
Петък Обучения Рена Керезова 15:00 – 17:00

Syndicate content